Merja Krapu – Tiestön ylläpitoon lisää resursseja

Suomen pinta-alasta n. 70 % on sellaista, että maantiet ovat ainut liikkumisen alusta. Huonokuntoisten päällysteiden määrä on lisääntynyt nopeasti, reilussa kymmenessä vuodessa 3000 kilometristä 9000 kilometriin ja korjausvelka on kasvanut 1,6 miljardiin euroon. Teiden ylläpito ja siihen osoitetut resurssit eivät ole kestävällä tasolla. Vuosittain ei pystytä enää päällystämään edes korjausvelan kasvun pysäyttämisen edellyttämää 4000 kilometriä, ja tilanne huononee ennätysvauhtia, ellei muutosta tapahdu.


Tiet ovat Suomen kilpailukyvyn kivijalka. Ne pitävät Suomen teollisuuden, kaupan ja yrityksien raaka-aineet, työvoiman ja tuotteet liikkeessä sekä luovat pohjan kannattavalle liiketoiminnalle. Iso osa Suomen vientieuroista tulee tuotteista, joiden kuljetusketjusta tiet muodostavat keskeisen osan. Suomen energiaverkkojen rakentaminen ja huolto sekä energiatuotannon raaka-aineet ovat riippuvaisia teistä, samoin matkailu ja maamme huoltovarmuus. Yhteiskunnassamme ei ole toimintoja, jotka eivät teitä käyttäisi tai niitä tarvitsisi. (Suomen tiet kuntoon -tievetoomus).

Perusennusteiden mukaan henkilöautojen suoritteet tulevat kasvamaan n. 6,3 % vuodesta 2021 vuoteen 2030 riippuen sähköautojen määrän kasvusta ja autoilun kustannusten alentumisesta. Tavaraliikenteessä kasvua on samalla aikavälillä n. 8,3 % ja kasvu jatkuu vuoteen 2040 saakka, jonka jälkeen se kääntyy lievään laskuun. Tieverkostoa tarvitaan jatkossakin, ja sen ylläpidosta, uusien väylien rakentamisesta ja
talvikunnossapidosta on pystyttävä huolehtimaan kestävästi, jotta toimintojen sujuvuus ja liikenteen turvallisuus saadaan kaikkialla paremmaksi.

Tulevalta hallitukselta odotetaan vahvaa panostusta tiestöön. Tarvitsemme useamman hallituskauden kestävän pitkäjänteisen suunnitelman, jonka toteuttamiseen varataan riittävät resurssit ja vahvaa sitoutumista yli puoluerajojen. Tarvitsemme edustajia, jotka ymmärtävät, että hyväkuntoisen tieverkon merkitys korostuu myös tulevaisuudessa ja on olennainen osa tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista kaikkialla Suomessa. Myös alueellisesti on iso merkitys sillä, että saamme omia edustajia päätöksentekoon. Eija Nivalalla on mielestäni hyvä tuntemus tämän alueen haasteista ja tarpeista sekä tahtoa viedä asioita eteenpäin niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Merja Krapu, Oulainen
Kuljetusyrittäjä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *